سمینار آموزشی «آشنایی با مبانی نورومارکتینگ»

آشنایی با مبانی نورومارکتینگ

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس سمینار آموزشی «آشنایی با مبانی نورومارکتینگ» را برگزار می‌کند.

  • پنجشنبه ۲۸ دی ماه 1402

  • ساعت: 9 تا 12

  • مدرس: دکتر مهدی خواجوی

  • محل برگزاری: بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها

پارک علم و فناوری مدرس با همکاری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها سمینار آموزشی «آشنایی با مبانی نورومارکتینگ» برگزار می‌نماید.

محورها

  • پیوند نوساینس و مارکتینگ (بازاریابی مدرن)
  • نوروبرندینگ و ذهن دوپامینی مخاطبین برندها
  • رمزگشایی دید مخاطب به محصول و محتوا
  • نوروساینس بینایی برای تبلیغات موثر و دیده شدن
  • ابزارهای رمزگشایی الگوریتم‌های ذهنی مخاطب
  • مدل‌های کسب و کار بر اساس نوروساینس