پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وبینار «آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت‌های دانش‌بنیان» را برگزار می‌کند.

وبینار آشنایی با حمایت‌های دانش‌بنیان
  • روز یک‌شنبه 29 فروردین 1400

  • ساعت: 11 تا 13

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: امیر براتی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 09362025883

محورها

  • معرفی خدمات توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان
  • معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان
  • انواع حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان
  • سطح‌بندی کالا و خدمات دانش‌بنیان