وبینار آموزشی «آشنایی با الزامات روابط کار و بیمه تامین اجتماعی»

برگزاری وبینار آشنایی با الزامات روابط کار

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «آشنایی با الزامات روابط کار و بیمه تامین اجتماعی» را برگزار می‌کند.

 • سه‌شنبه 9 آذر 00

 • ساعت: 16 تا 19

 • هزینه رویداد: 200 هزار تومان

 • مدرس: زینب شیروانی، مشاور بیمه و قانون کار

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس:09037710449

محورها

 • اخذ ردیف پیمان و بیمه کارگران در پروژه های پیمانکاری
 • تکالیف پیمانکاران در قبال قراردادهای پیمانکاری
 • اخذ مفاصا حساب مواد 37 و 38 تامین اجتماعی
 • اخذ کد کارگاهی و ارسال لیست بیمه کارگران
 • آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی
 • نحوه انعقاد قرارداد مطابق قانون کار
 • تکالیف کارفرمایان در قبال کارگران
 • بیمه بیکاری و شرایط مشمولیت آن
 • نحوه تسویه حساب کارگران
 • بازرسی دفاتر قانونی