نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع « پلاسمونیک؛ دریچه‌ای برای کنترل نور زیر حد پراش »

نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع پلاسمونیک

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع « پلاسمونیک؛ دریچه‌ای برای کنترل نور زیر حد پراش » را برگزار می‌کند.

  • چهارشنبه 16 تیر 00

  • ساعت: 10 تا 12

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مهمان:دکتر مهدی افشاری باویل، عضو هیأت علمی دانشگاه پکن، چین

  • مدیر پنل: مهربد مهرافزا، مسئول مجتمع پژوهشی و نوآوری تربیت¬مدرس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 82885149-021 - 09127932821

محورها

تعریف بازاریابی
آشنایی با اصول بازاریابی دیجیتال
معرفی ابزارهای بازاریابی دیجیتال
آشنایی با مبانی بازاریابی استراتژیک
معرفی مدل بازاریابی درون‌گرا و تشریح آن