اولین فراخوان « پذیرش در شتاب‌دهنده مدرس»

فراخوان پذیرش در شتاب‌دهنده مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس اولین فراخوان « پذیرش در شتاب‌دهنده مدرس» را برگزار می‌کند.

  • مهلت ارسال: 10 اسفندماه 1402 (بدون تمدید)

  • شماره تماس: 91082100 -021، داخلی 2079

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس اولین فراخوان « پذیرش در شتاب‌دهنده مدرس» ویژه اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس را برگزار می‌کند.

محورها

  • تسهیل جذب سرمایه بذری از طریق همکاران راهبردی
  • آموزش و منتورشیپ تخصصی
  • برگزاری رویدادهای انتقال تجربه
  • کمک به تجاری سازی محصول
  • ارائه سرمایه بذری
  • ارائه فضای کار اشتراکی