وبینار آموزشی «اصول بازاریابی و روش‌های فروش»

وبینار آموزشی بازاریابی و روش‌های فروش

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشی «اصول بازاریابی و روش‌های فروش» را برگزار می‌کند.

  • روز یک‌شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۹۹

  • روز دو‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۹

  • ساعت: ۱۶ تا ۱۸

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: توحید علی‌اشرفی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

محورها

تعریف بازاریابی
آشنایی با اصول بازاریابی دیجیتال
معرفی ابزارهای بازاریابی دیجیتال
آشنایی با مبانی بازاریابی استراتژیک
معرفی مدل بازاریابی درون‌گرا و تشریح آن