وبینار آموزشی «اصول بازاریابی و روش‌های فروش»

وبینار آموزشی بازاریابی و روش‌های فروش

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشی «اصول بازاریابی و روش‌های فروش» را برگزار می‌کند.

  • روز یک‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه 99

  • روز دو‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه 99

  • ساعت: 16 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: توحید علی‌اشرفی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

محورها

تعریف بازاریابی
آشنایی با اصول بازاریابی دیجیتال
معرفی ابزارهای بازاریابی دیجیتال
آشنایی با مبانی بازاریابی استراتژیک
معرفی مدل بازاریابی درون‌گرا و تشریح آن