وبینار آموزشی «وبینار ارسال فهرست حقوق ماهیانه به سازمان امور مالیاتی، از قانون تا اجرا»

وبینار ارسال فهرست حقوق ماهیانه
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «وبینار ارسال فهرست حقوق ماهیانه به سازمان امور مالیاتی، از قانون تا اجرا» را برگزار می‌کند.
 • چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت

 • ساعت: ۱۶ تا ۱۹

 • هزینه رویداد: ۱۵۰ هزار تومان

 • مدرس:مهدی منفرد، مشاور مالیاتی

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: ۰۹۳۶۲۰۲۵۸۸۳

محورها

 • عناصر حقوق مشمول و غیرمشمول
 • جدیدترین بخشنامه‌ها و قوانین
 • نحوه ارسال فهرست حقوق
 • جرائم و بخشودگی‌ها
 • فرایند رسیدگی