وبینار امکان سنجی ایده

وبینار امکان سنجی ایده

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشی «امکان سنجی ایده» را برگزار می‌کند.

  • شنبه ۱۵ شهریور ۹۹

  • ساعت: ۱۷ تا ۲۰

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: آرش دیانتی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۶۶۹۱۹۱۵۱-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

محورها

آشنایی با مفاهیم دقیق و تکنیک های راهبردی تجاری سازی فناوری با تاکید بر امکان سنجی ایده

راهکار تشخیص و درک چیزی که نباید تولید و عرضه شود چیست

شناخت ارتباط سطح آمادگی فناوری ریسک توسعه محصول جدید

تشخیص این‌که کارآفرین یک خیال باطل دارد یا چشم انداز معتبر

درک و اصلاح شکاف بین انگیزه دانشگاهی و انگیزه کارآفرینی

آگاهی از نتیجه عدم توازن پیشرفت فنی با تجاری