هشتمین لایو اینستاگرامی پارک علم و فناوری مدرس

هشتمین لایو اینستاگرامی پارک علم و فناوری مدرس با موضوع معرفی کارآفرین در زمینه الکترونیک

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نظر دارد، هشتمین لایو اینستاگرامی خود را با موضوع معرفی نسیم توکل، کارآفرین در زمینه الکترونیک برگزار کند.

گروه دانش‌بنیان عرش گستر در سال 1379 باهدف ارائه خدمات دانش‌محور به شرکت‌های فن‌آور و تحقیق و توسعه و تولید دستگاه‌های سفارشی با تکنولوژی پیشرفته تأسیس گردید و به‌عنوان یک سازمان تخصصی با ارائه سبد کامل خدمات توانست برند و جایگاه خود را در صنایع الکترونیک ایران پیدا کند مأموریت عرش گستر تسهیلگری و مدیریت زنجیره تأمین است.

نسیم توکل، دکترای مدیریت کسب‌وکار و رئیس هیأت‌مدیره عرش گستر هستند.

مهمان

نسیم توکل، کارآفرین در زمینه الکترونیک

زمان برگزاری: ساعت 15:00 تا 15:30، روز ‌چهارشنبه 2 مهر 99
محل برگزاری: لایو اینستاگرام- غیرحضوری