برگزاری برنامه‌های ویژه هفته پژوهش پارک

برگزاری برنامه‌های ویژه هفته پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس هم‌زمان با هفنه پژوهش برنامه‌هایی ویژه این رویداد برگزار می‌کند.

برنامه‌ها

  • نمایشگاه کار مدرس، شنبه ۲۲ آذر تا پنج‌شنبه ۲۷ آذر ۹۹
  • وبینار آشنایی با نحوه ثبت شرکت و تقسیم سهام، دوشنبه ۲۴ آذر ۹۹
  • وبینار آشنایی با بازارهای منطقه‌ای و بین المللی، چهارشنبه ۲۶ آذر ۹۹
  • ارائه و معرفی خدمات بخش مرکز رشد و قابل پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در غرفه نمایشگاه هفته پژوهش به صورت پرسش و پاسخ، پنج‌شنبه ۲۷ آذر تا شنبه ۲۹ آذر ۹۹
  • وبینار آموزشی آشنایی با مدل‌های سرمایه‌گذاری در غرفه نمایشگاه هفته پژوهش، شنبه ۲۹ آذر ۹۹
  • وبینار آموزشی آشنایی با مدل‌های قیمت‌گذاری تحلیلی شرکت‌های نوپا در غرفه نمایشگاه هفته پژوهش، شنبه ۲۹ آذر ۹۹
  • وبینار یک فنجان قهوه کارآفرینی، شنبه ۲۹ آذر ۹۹
  • ارائه معرفی خدمات بخش تجاری سازی پارک مدرس در غرفه نمایشگاه هفته پژوهش، یک‌شنبه ۳۰ آذر ۹۹

زمان برگزاری: پنج‌شنبهه ۲۷ آذر تا یک‌شنبه ۳۰ آذر ۹۹
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: ۹۱۰۸۲۱۰۰ – ۰۲۱ داخلی ۴۰۸۳