برگزاری برنامه‌های ویژه هفته پژوهش پارک

برگزاری برنامه‌های ویژه هفته پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس هم‌زمان با هفنه پژوهش برنامه‌هایی ویژه این رویداد برگزار می‌کند.

برنامه‌ها

  • نمایشگاه کار مدرس، شنبه 22 آذر تا پنج‌شنبه 27 آذر 99
  • وبینار آشنایی با نحوه ثبت شرکت و تقسیم سهام، دوشنبه 24 آذر 99
  • وبینار آشنایی با بازارهای منطقه‌ای و بین المللی، چهارشنبه 26 آذر 99
  • ارائه و معرفی خدمات بخش مرکز رشد و قابل پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در غرفه نمایشگاه هفته پژوهش به صورت پرسش و پاسخ، پنج‌شنبه 27 آذر تا شنبه 29 آذر 99
  • وبینار آموزشی آشنایی با مدل‌های سرمایه‌گذاری در غرفه نمایشگاه هفته پژوهش، شنبه 29 آذر 99
  • وبینار آموزشی آشنایی با مدل‌های قیمت‌گذاری تحلیلی شرکت‌های نوپا در غرفه نمایشگاه هفته پژوهش، شنبه 29 آذر 99
  • وبینار یک فنجان قهوه کارآفرینی، شنبه 29 آذر 99
  • ارائه معرفی خدمات بخش تجاری سازی پارک مدرس در غرفه نمایشگاه هفته پژوهش، یک‌شنبه 30 آذر 99

زمان برگزاری: پنج‌شنبهه 27 آذر تا یک‌شنبه 30 آذر 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 91082100 – 021 داخلی 4083