برگزاری رویداد نیازهای فناورانه در حوزه ابزار دقیق

برگزاری رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنایع در حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون، در قالب سومین جشنواره کارآفرین دانشگاهی

رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنایع در حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون، در قالب سومین جشنواره کارآفرین دانشگاهی  برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این رویداد، ارائه نیازهای فناورانه شرکت‌های فعال در حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون، ارائه چالش‌های فناوران و استارت‌آپ‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فی بین صنایع و اساتید هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس و همچنین شرکت‌های فعال در پارک دانشگاه تربیت‌مدرس خواهد بود.

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در تلاش است با معرفی اساتید برتر این حوزه و هدایت آن‌ها به سمت جامعه سرمایه‌گذاران کشور، با حمایت مادی و معنوی طرح‌ها و در راستای تجاری‌سازی آن‌ها، گامی مؤثر در مسیر رفع چالش‌های حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون کشور بردارد.

مهلت ثبت‌نام: شنبه 26 تیر 00
زمان برگزاری: دوشنبه 28 تیر 00
شماره تماس:88612036-021 داخلی 2011