رویداد «کارگاه آموزشی مذاکرات تجاری با رویکرد حداکثر متقاعدسازی و روانشناسی اثرگذاری»

رویداد «کارگاه آموزشی مذاکرات تجاری با رویکرد حداکثر متقاعدسازی و روانشناسی اثرگذاری»

پارک علم و فناوری مدرس رویداد «کارگاه آموزشی مذاکرات تجاری با رویکرد حداکثر متقاعدسازی و روانشناسی اثرگذاری» را برگزار می‌کند

  • مورخ ۲۵ آذرماه ۹۸

  • ساعت: ۱۳ تا ۱۷

  • مدرس: دکتر مجید خالقی

  • هزینه رویداد: رایگان

  • محل برگزاری: کارگر شمالی، خیابان اشراقی، خیابان هیات، پلاک ۱۵، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، طبقه همکف، سالن جلسات

  • شماره تماس: ۸۸۹۹۴۴۱۲-۰۲۱، ۰۹۲۲۳۶۷۱۷۵۱

سرفصل‌ها
ناهم‌خوانی، انتظارات، مدیون‌سازی
مقایسه، تایید اجتماعی، ارج نهادن، تعادل
بسته‌بندی کلام، تداعی، دخیل‌سازی