وبینار آموزشی «تکالیف مالی و حسابداری شرکت‌ها»

وبینار آموزشی تکالیف مالی و حسابداری شرکت‌ها

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشی «تکالیف مالی و حسابداری شرکت‌ها» را برگزار می‌کند.

  • روز پنج‌شنبه 2 مرداد‌ 99

  • ساعت: 11 تا 13

  • کد تخفیف واحدهای مستقر: mstpark

  • مدرس: امیرحسین آتش‌بیز یگانه

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

محورها

  • معافیت‌های قانونی و موقعیت‌های اقتصادی مرتبط با قوانین مالیاتی
  • تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی
  • قانون مالیات‌های مستقیم
  •  مالیات بر ارزش‌افزوده

برخی از قوانین مانند قوانین بیمه و مالیات، همواره جزو دغدغه و چالش‌های صاحبان کسب‌وکارهاست که پیش از هرگونه فعالیتی، باید نسبت به این‌گونه قوانین اطلاعات کافی داشته باشند.

در وبینار آموزشی تکالیف مالی و حسابداری شرکت‌ها، مدیران کسب‌وکار با مسائل و گزارش‌های مالی آشنایی پیداکرده و با استفاده از گزارش‌های مالی و درک و فهم آن‌ها در مدیریت بهتر واحد اقتصادی موفق خواهند بود.