کارگاه آموزشی «کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی»

کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس کارگاه آموزشی «کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی» را برگزار می‌کند.

  • روز یک‌شنبه 20 اسفندماه 1402

  • ساعت: 14 تا 16

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: دکتر رضا رجائی

  • محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان گرد آفرید و خیابان هیأت سالن جلسات ساختمان گردآفرید

محورها

  • آشنایی با صورت‌های مالی
  • اصول تحلیل صورت‌های مالی
  • ریاضیات مالی و ارزش زمانی پول
  • بودجه‌بندی سرمایه ای و ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌ها