وبینار آموزشی «مهارت‌های شرکت‌داری ویژه مدیران شرکت‌های دانش بنیان و SMEها»

برگزاری وبینار مهارت‌های شرکت‌داری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی دوره آموزشی «مهارت‌های شرکت‌داری ویژه مدیران شرکت‌های دانش بنیان و SMEها» را برگزار می‌کند.

 • دو‌شنبه 15 شهریور 00

 • ساعت: 16 تا 19

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مدرس:جمعی اساتید

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 8695 داخلی 223

مهارت‌های نرم

 • تفکر استراتژیک ۹ ساعت
 • تفکر سیستمی ۶ ساعت
 • رهبری ۹ ساعت
 • اصول و فنون مذاکره ۶ ساعت
 • اخلاق حرفه‌ای ۶ ساعت
 • مدیریت سرمایه‌های انسانی ۹ ساعت

حاکمیت، مالی و قوانین

 • اصول حاکمیتی شرکت‌ها ۶ ساعت
 • مدیرت مالی برای مدیران غیر مالی ۹ ساعت
 • روش‌های تامین سرمایه ۱۲ ساعت
 • قوانین مورد نیاز برای مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان (تجارت، مالکیت فکری و …) ۹ ساعت

تحلیل، بازاریابی، مدیریت پروژه

 • مباحث بازاریابی (با تکیه بر بازاریابی دیجیتال) ۱۲ ساعت
 • تحلیل‌گری کسب و کار ۶ ساعت
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه PMBOK ساعت۱۲
 • تدوین مدل‌های کسب و کار ۹ ساعت