دوره آموزشی «دوره جامع طراحی محصول»

برگزاری دوره جامع طراحی محصول

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی دوره آموزشی «دوره جامع طراحی محصول» را برگزار می‌کند.

 • شروع دوره: دوشنبه ۷ تیر ۰۰

 • پایان دوره: پنج‌شنبه ۲۲ مهر ۰۰

 • ساعت: ۹ تا ۱۳

 • هزینه رویداد: ۴۰۰ هزار تومان

 • مدرس: توحید علی‌اشرفی

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: ۹۱۰۸۲۱۰۰-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

محورها

 • Product Management & Product Design Concepts
 • Feature Development
 • Design Thinking
 • Product Ideation & Validation
 • Experience Design + Design Process
 • Measuring UX
 • User Research
 • Information Architecture
 • Information Design
 • ux writing
 • Interaction + UI Design
 • UX Evaluation
 • User testing
 • Marketing
 • Agile and soft skills
 • Gamification