کارگاه آموزشی «تربیت کارشناس حرفه‌ای نوآوری»

تربیت کارشناس حرفه‌ای نوآوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس کارگاه آموزشی «تربیت کارشناس حرفه‌ای نوآوری» را برگزار می‌کند.

  • روز سه‌شنبه 19 دی‌ماه تا 9 بهمن ماه 1402

  • ساعت: 15 تا 19

  • هزینه رویداد: 10000000 ریال

  • محل برگزاری: انلاین

  • شماره تماس: 09058146513

الوبیزینس با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس کارگاه «تربیت کارشناس حرفه‌ای نوآوری» به همراه صدور گواهی معتبر از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را برگزار می کند.

محورها

  • اصــول و مـبــانی نـوآوری
  • طراحی محصول نوآورانه
  • تـأمـیــن مــالــی نــوآوری
  • ســـــــازمــــــان نــــــــوآور
  • هــوش مـصــنــوعــی AI

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.