برگزاری دوره «کارآموزی طراحی پروتئین و پپتید»

برگزاری دوره کارآموزی طراحی پروتئین و پپتی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس دوره «کارآموزی طراحی پروتئین و پپتید» را برگزار می‌کند.

 • از هفته سوم مهر تا هفته سوم دی ماه 1402(پنج شنبه‌ها)

 • ساعت: 8:30 تا 12:30

 • هزینه رویداد: 50 درصد تخفیف دانشجویی

 • مدرس:دکتر نجمه دهقان بنادکی

 • محل برگزاری: دانشگاه تربیت‌مدرس- ساختمان جوانه‌- طبقه اول-آکادمی زیستا

 • آدرس ثبت‌نام: دانشگاه تربیت‌مدرس- ساختمان جوانه‌- طبقه اول-آکادمی زیستا

 • شماره تماس: 09109902016

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با همکاری آکادمی زیستا دوره «کارآموزی طراحی پروتئین و پپتید» را برگزار می‌کند.

محورها

 • ایده یابی در پژوهشinsilico
 • دیتابیس های آنالیز سکانس و ساختار پروتیین و پپتید
 • مدلسازی پروتیین از ساده تا پیچیده
 • داکینگ و آنالیز میانکنش پروتیین و پپتید
 • داکینگ پروتیین-لیگاند با نرم افزار مولگرو/ اتوداک وینا
 • داکینگ و آنالیز میانکنش پروتیین و پپتید
 • اساس فیزیکی شبیه سازی
 •  شبیه سازی پروتیین-لیگاند
 • نصب لینوکس و گرومکس و نرم افزارها