وبینار آموزشی «الزامات و ضرورت های نواحی نوآوری شهری»

برگزاری وبینار الزامات و ضرورت های نواحی نوآوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «الزامات و ضرورت های نواحی نوآوری شهری» را برگزار می‌کند.

  • روز سه‌شنبه۲۱ بهمن ۹۹

  • ساعت: ۱۷ تا ۱۹

  • هزینه رویداد: رایگان

  • سخنران‌ها: مجتبی رفیعیان، زهرا نژاد بهرام و سید یعقوب موسوی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۹۱۰۸۲۱۰۰-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

محورها

  • الزامات جامعه‌شناختی ایجاد و توسعه نواحی نوآوری شهری
  • زمینه‌های مفهومی و الزامات نظری نواحی نوآوری شهری
  • الزامات و ضرورت‌های نواحی نوآوری شهری
  • ناحیه نوآوری و منافع شهر (تعارض یا تعامل)