وبینار آموزشی «نقش شرکت‌های پسارشد در اکوسیستم‌های فناوری»

برگزاری وبینار آموزشی نقش شرکت‌های پسارشد

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «نقش شرکت‌های پسارشد در اکوسیستم‌های فناوری» را ویژه هفته پژوهش برگزار می‌کند.

  • سه‌شنبه 23 آذر 00

  • ساعت: 14 تا 16

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمد حسین‌زاده، مدیر امور موسسات پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 021-91082100 داخلی 4083

محورها

  • اقزایش نرخ صادرات، سرمایه گذاری، بسترسازی مشارکتی و فاکتورهای ملی و اجتماعی
  • خلاقیت و نوآوری، شبکه سازی و  توسعه بازار