دوره آموزشی «جعبه ابزار مهندسان فروش »

برگزاری دوره آموزشی جعبه ابزار مهندسان فروش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس دوره آموزشی «جعبه ابزار مهندسان فروش » را برگزار می‌کند.

  • دوشنبه 8 آذر 00

  • ساعت: 14 تا 17

  • مدرس: دکتر طهرانی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 8695-021، داخلی 223

محورها

  • چارچوب دوره، مهندسی فروش و لزوم توجه به آن در بازارهای کنونی
  • الزامات مهندسی فروش و مهندس فروش
  • الگو شناسی و مطالعات تطبیقی
  •  جعبه ابزار مهندسان فروش