دوره حضوری «آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی»

آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس دوره حضوری «آشنایی با قانون کار و تأمین اجتماعی» را برگزار می‌کند.

 • 20 و 21 اردیبهشت 1402

 • ساعت: 9 تا 17

 • مدرس: بابک عزیزی، مشاور بیمه و قانون کار

 • محل برگزاری: پارک علم و فناوری مدرس، ساختمان گردآفرید، سالن جلسات

 • شماره تماس: 09037710449 (ثبت‌نام و دریافت کد تخفیف)

قانون کار

 • مبانی و کلیات
 • قرارداد و شرایط کار
 • دامنه شمول قانون کار
 • مراجع حل اختلاف کار
 • حفاظت فنی و بهداشت کار
 • تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

قانون تأمین اجتماعی

 • کلیات و تاریخچه تأمین اجتماعی
 • تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت
 • قراردادهای پیمانکاری
 • اقدام مشمول کسر حق بیمه
 • غرامت دستمزد و حوادث ناشی از کار
 • بیمه اختیاری و حرفه‌ها و مشاغل آزاد و شرایط آن

چگونگی تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی