وبینار آموزشی «استارت‌تاک»

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در ادامه جشنواره کارآفرین دانشگاهی، استارپوزال وبینار آموزشی «استارتاک» را برگزار می‌کند.
  • پنج‌شنبه 18 دی 99

  • ساعت: 17:00 تا 19:30

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمد مهدی پوربصیر، سرمایه گذار فرشته

  • مدرس: محمد مهدی باریده هم بنیان گذار و مدیر توسعه کسب و کار پی پنگ

  • مدرس: محمد مینایی، موسس و مدیرعامل شرکت دایوپارس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 91082100 – 021 داخلی 4083

محورها

شروع مسیر کارآفرینی