وبینار آموزشی «استارت‌تاک»

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در ادامه جشنواره کارآفرین دانشگاهی، استارپوزال وبینار آموزشی «استارتاک» را برگزار می‌کند.
  • پنج‌شنبه ۱۸ دی ۹۹

  • ساعت: ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۳۰

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمد مهدی پوربصیر، سرمایه گذار فرشته

  • مدرس: محمد مهدی باریده هم بنیان گذار و مدیر توسعه کسب و کار پی پنگ

  • مدرس: محمد مینایی، موسس و مدیرعامل شرکت دایوپارس

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۹۱۰۸۲۱۰۰ – ۰۲۱ داخلی ۴۰۸۳

محورها

شروع مسیر کارآفرینی