رویداد «بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا»

بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا

پارک علم و فناوری مدرس رویداد «بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا» را برگزار می‌کند

  • دوشنبه ۲۵ شهریورماه ۹۸

  • ساعت: ۱۴ تا ۱۶

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: مرتضی فلکی، مدیرعامل مؤسسه حقوقی طنین

  • محل برگزاری: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، سالن جلسات

  • شماره تماس: ۹۱۰۱۵۱۲۶-۰۲۱

محورهای همایش
آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار
آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای مشاوره‌ای یا پروژه‌ای
آشنایی با قوانین و مقررات بیمه مدیران و اعضای هیئت مدیره