دومین گردهمایی کارآفرینانه «تا اوج»

گردهمایی کارآفرینانه تا اوج 2

پارک علم و فناوری مدرس دومین گردهمایی کارآفرینانه «تا اوج» را برگزار می‌کند

  • یکشنبه 15 اردیبهشت‌ماه 98

  • ساعت: 16 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: حمیدرضا احمدی، مؤسس استارتاپ مدیریت رویداد ایوند

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، سالن همایش‌ها