دومین گردهمایی کارآفرینانه «تا اوج»

گردهمایی کارآفرینانه تا اوج 2

پارک علم و فناوری مدرس دومین گردهمایی کارآفرینانه «تا اوج» را برگزار می‌کند

  • یکشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸

  • ساعت: ۱۶ تا ۱۸

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: حمیدرضا احمدی، مؤسس استارتاپ مدیریت رویداد ایوند

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، سالن همایش‌ها