رویداد «کارگاه آشنایی با تکالیف و قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد»

رویداد «کارگاه آشنایی با تکالیف و قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد»

پارک علم و فناوری مدرس رویداد «کارگاه آشنایی با تکالیف و قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد» را برگزار می‌کند

  • روز چهارشنبه مورخ ۲۰ آذرماه ۹۸

  • ساعت: 15 تا 17

  • مدرس: آقای میلاد محسنی، مدیرعامل شرکت تدبیر حساب پیش‌رو

  • محل برگزاری: کارگر شمالی، خیابان اشراقی، خیابان هیات، پلاک 15، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، طبقه همکف، سالن جلسات

  • تلفن: 09127692368، 09365244836

محورها
قانون‌های مالیاتی شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری
معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و مستقر در پارک‌های علم و فناوری
آشنایی با فرآیند رسیدگی و دریافت معافیت مالیاتی
آشنایی با معافیت مالیات بر اجاره، مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر عملکرد

∗در این کارگاه کلیه نکته‌های مربوط به بهره‌مندی از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی به حاضرین ارایه شده و به سوال‌های احتمالی پاسخ داده می‌شود.