برگزاری نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»

نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس نشست «انتقال تجارب کارآفرینی» را برگزار می‌کند.

  • روز چهارشنبه 1 آذر 1402

  • ساعت: 14

  • مدرس: دکتر احمد طاهرخانی

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

سیزدهمین جلسه دوره مدرسه کارآفرینی مدرس در ترم جاری، با عنوان برگزاری نشست «انتقال تجارب کارآفرینی» روز چهارشنبه مورخ 1آذر۱۴۰۲ از ساعت ۱۴ در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند به منظور پیش ثبت نام، به آدرس B2n.ir/MSIE مراجعه نمایند. پس از ثبت نام و در صورت وجود ظرفیت، از طریق ایمیل به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.