برگزاری دومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»

دومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس دومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی» را برگزار می‌کند.

  • روز پنج شنبه 9 آذرماه 1402

  • ساعت: 14

  • مدرس: مهندس کیوان محیط مافی

  • محل برگزاری: دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

شانزدهمین جلسه دوره مدرسه کارآفرینی مدرس در ترم جاری و دومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی» روز چهارشنبه مورخ 9 آذر۱۴۰۲ از ساعت ۱۴ در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار خواهد شد.

علاقمندان می توانند به منظور پیش ثبت نام، به آدرس B2n.ir/MSIE 
مراجعه نمایند. پس از ثبت نام و در صورت وجود ظرفیت، از طریق ایمیل به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.