وبینار آموزشی «ناحیه نوآوری شهری و برنامه‌های توسعه شهری»

برگزاری وبینار ناحیه نوآوری شهری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «ناحیه نوآوری شهری و برنامه‌های توسعه شهری» را برگزار می‌کند.

  • روزسه‌شنبه 19 اسفند 99

  • ساعت:17:30 تا 19:30

  • هزینه رویداد: رایگان

  • دبیر نشست: مجتبی رفیعیان

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 4083

وبینار نظام اجرايي و الزامات پياده سازی نواحی نوآوري شهری توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهرتهران و شرکت سافن برگزار می‌شود.