وبینار آموزشی «ناحیه نوآوری شهری و برنامه‌های توسعه شهری»

برگزاری وبینار ناحیه نوآوری شهری

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «ناحیه نوآوری شهری و برنامه‌های توسعه شهری» را برگزار می‌کند.

  • روزسه‌شنبه ۱۹ اسفند ۹۹

  • ساعت:۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

  • هزینه رویداد: رایگان

  • دبیر نشست: مجتبی رفیعیان

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۹۱۰۸۲۱۰۰-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳

وبینار نظام اجرایی و الزامات پیاده سازی نواحی نوآوری شهری توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهرتهران و شرکت سافن برگزار می‌شود.