وبینار آموزشی «تحقیقات و مطالعات بازار»

وبینار آموزشی تحقیقات و مطالعات بازار

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشی «تحقیقات و مطالعات بازار» را برگزار می‌کند

  • روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه 99

  • ساعت: 14 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: محمود ضیایی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل ترامدی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

محورهای وبینار تحقیقات و مطالعات بازار

تاکتیک‌های افزایش اعتبار اطلاعات جمع‌آوری‌شده

استفاده نظام‌مند از اطلاعات جمع‌آوری‌شده

مشتریان هدف و پذیرندگان آغازین

تاکتیک‌های کشف مسائل مشتریان

تاکتیک‌های دستیابی به مشتری