رهاورد زیست پویش

بنر پارک مدرس

رهاورد زیست پویش

زیست فناوری

طراحی و تولید ستون تمایلی بر پایه آپتامر جهت تخلیص

پروتئین های نوترکیب دارای برچسب هیستیدین

رهاورد زیست پویش

رهاورد زیست پویش

کارگروه تخصصی: پزشکی

زیست فناوری

طراحی و تولید ستون تمایلی بر پایه آپتامر جهت تخلیص پروتئین های نوترکیب دارای برچسب هیستیدین

آپتامرها به عنوان لیگاندهای تمایلی و جایگزین منوکلونال انتی بادی ها، می‌توانند در شناسایی و تخلیص مواد مختلف مورد استفاده قرار گیرند. اتصال آپتامر اختصاصی پلی هیستیدین به یک پایه ثابت مانند ذرات معناطیسی یا پایه‌های ستون کروماتوگرافی می‌تواند در تخلیص پروتئین‌های متصل به برچسب هیستیدینی استفاده شود.

سوابق اجرایی

مدیرعامل: پریسا رحیم پور

مقطع تحصیلی: دکتری 
رشته تحصیلی: 
بیوتکنولوژی
سوابق اجرایی: 

پریسا رحیم پور

بنیانگذاران


محصولات

کیت کتابخانه الیگونوکلئوتیدی

کیت کتابخانه الیگونوکلئوتیدی

کیت آشنایی با سیستم الکتروفورز افقی

کیت آشنایی با سیستم الکتروفورز افقی

کیت استخراج DNA

کیت استخراج DNA

کیت استخراج پروتئین

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد501.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5011 09374598363

قالب وردپرس نوین وب ساز دوربین مداربسته