تاو نوآوران آریسان

بنر پارک مدرس

تاو نوآوران آریسان

زیست فناوری

تولید کننده انواع کیت استخراج ژنوم با روش

ستونی بر پایه سیلیکاممبرانسیلیکایی

تاو نوآوران آریسان

تاو نوآوران آریسان

کارگروه تخصصی: پزشکی

زیست فناوری

تولید کننده انواع کیت استخراج ژنوم با روش ستونی بر پایه سیلیکاممبران

کیت‌های استخراج ژنوم از ابزارهای ضروری و سودمند جهت استخراج محتوای ژنومی انواع سلول‌های یوکاریوت و پروکاریوت می‌باشند. که ژنوم استخراج شده جهت آزمایش‌های زیست شناسی و ژنتیک مولکولی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهمترین آزمایش‌ها روش PCR می‌باشند که امروزه یکی از دقیقترین روش‌های تشخیصی در سراسر دنیا می‌باشد.

سوابق اجرایی

مدیرعامل: رویا تنومند

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
خونشناسی و بانک خون
سوابق اجرایی: 

رویا تنومند

بنیانگذاران

محصولات

تاو نوآوران آریسان
  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد508.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 5081

قالب وردپرس نوین وب ساز دوربین مداربسته