معرفی کتاب مزیت شکست خوردن

معرفی کتاب مزیت شکست خوردن

با بررسی زندگی انسان‌های موفق، متوجه می‌شوید که زندگی آن‌ها بر پایه شکست بناشده است. نمی‌توانید صرفاً با شکست نخوردن موفق شوید، لذا نباید وقت و انرژی خود را صرف این کنید که از شکست‌ها فاصله بگیرید.

باید با آغوش باز پذیرای شکست‌هایی باشید که فرصت‌هایی برای یادگیری و پیشرفت است. اگر شکست را به‌درستی بپذیرید و با آن کنار بیایید، آنگاه شکست می‌تواند بهترین رویدادی باشد که برایتان رخ‌داده است.

کتاب مزیت شکست خوردن به قلم مگان مک آردل، با تأکید بر اینکه بسیاری از کسب‌وکارهای موفق حاصل شکست‌های متوالی است، به شما نشان می‌دهد چگونه شکست می‌تواند کلید موفقیت باشد و مهارت‌هایی را به شما می‌آموزد که به کمک آن‌ها می‌توانید هر شکستی را به فرصتی برای پیروزی تبدیل کنید.