معرفی کتاب هنر جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها

معرفی کتاب هنر جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها

یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین فرایندهای پیش روی کارآفرینان، جذب سرمایه‌گذار مناسب و همراه است.
این کار مهارت‌های مختلفی می‌طلبد و فقط با دانش تخصصی در صنعت خاص آن استارت‌آپ به دست نمی‌آید.
کارآفرینی که به دنبال جذب سرمایه است، همانند فروشنده‌ای حرفه‌ای باید دانش و مهارت‌های کافی و لازم را داشته باشد.
این کتاب موضوع تأمین‌مالی استارت‌آپ‌ها را از زوایای مختلف بررسی کرده است و نکات کلیدی و آموزه‌های مهم فرایند جذب سرمایه در کتاب بیان شده است.
علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به لینک زیر این کتاب را تهیه کنند.