معرفی کتاب ساختن برای ماندن

معرفی کتاب ساختن برای ماندن

دلیل اصلی متمایز و ماندگار شدن شرکت‌های برتر چیست؟ جیم کالینز و جری پوراس در کتاب ساختن برای ماندن به دنبال پاسخ این سوال هستند.

آن‌ها ویژگی‌هایی را بررسی کرده‌اند که منجر به تمایز این سازمان‌ها از سایر شرکت‌های عادی می‌شود که منابع یکسانی دارند و تقریباً هم‌زمان باهم شروع به کارکرده‌اند.

قدرت ساختن تصویر ذهنی قوی در سازمان و باور مدیران ارشد و رهبران به آن، منجر به برتری شرکتی نظیر سونی به سایر رقبا شده است.

ایجاد شرکت‌های برتر همیشه نیازمند داشتن رهبرهای کاریزماتیک نیست و کارآفرینان جوان نیز می‌توانند با تصمیمات بهینه و بهنگام موفق به رشد شرکت خود شوند.

با مراجعه به لینک زیر می‌توانید نسخه الکترونیکی کتاب را خریداری کنید.