معرفی کتاب کسب‌وکارخلاق

معرفی کتاب کسب‌وکارخلاق

مشکلات چیزی نیست، مگر فرصتی برای خلاق بودن. وقتی به اسلحه تفکرخلاق مجهز باشیم، زندگی شخصی و حرفه‌ای مؤثرتری برای خود می‌سازیم.

هدف اصلی کتاب کسب‌وکار خلاق، کمک به حل مشکلات کسب‌وکار است. در این کتاب، نویسنده برای ما از روش‌های شکوفایی ایده‌ها می گوید و کمک می‌کند ایده‌هایمان را به واقعیت تبدیل کنیم.

نویسنده: تیم بیلز، کریس جنِسی مترجم: مرضیه کیقبادی ویراستار: مرضیه فخرایی