معرفی کتاب توانمندسازی و کاهش فقر

معرفی کتاب توانمندسازی و کاهش فقر

کتاب توانمندسازی و کاهش فقر، کتابی است با ایده‌های متعدد در حوزه فقرزدایی. ایده‌های این کتاب تنوع بسیاری دارند، از ایده‌های مناسب برای NGO ها گرفته تا ایده‌های مناسب برای کارآفرینان اجتماعی و شرکت‌های دارای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و از ایده‌های فقرزدایی مناسب برای شوراهای شهر و روستا گرفته تا ایده‌های مناسب برای سیاست‌گذاران کلان کشور.

این کتاب که یکی از کتاب‌های کلیدی منتشره از سوی بانک جهانی در حوزه فقرزدایی است، به‌تازگی، با مشارکت وزارت رفاه و نمایندگی UNDP در ایران، ترجمه و منتشرشده است.

حجم کتاب حدود ۴۵۰ صفحه است.اگر به ایده‌های کاربردی فقرزدایی علاقه دارید اما فرصت مطالعه کامل کتاب را ندارید، پیشنهاد می‌کنم این ۲ بخش را حتماً بخوانید:

  • طراحی و توسعه بازارهای یاری‌گر فقرا (Pro-poor market development) / صفحه ۹۰ تا ۱۰۵
  • استفاده از ICT و اینترنت پرسرعت برای توانمندسازی فقرا / صفحه ۱۵۰ تا ۱۷۷