معرفی کتاب مقاوله‌نامه‌ها بین‌المللی کار
معرفی کتاب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بين‌المللی كار مربوط به كاريابيی‌ها و کارگران مهاجر

معرفی کتاب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بين‌المللي كار مربوط به كاريابي‌ها و کارگران مهاجر منتشر شد.

کتاب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بين‌المللي كار مربوط به كاريابي‌ها و کارگران مهاجر و مرام‌نامه دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي‌ با ترجمه و تدوین شعبان آزادی کناری کارشناس عالی مسئول نظارت بر کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط انتشارات رسا چاپ و منتشر شد.

این کتاب که جامع‌ترین مرجع در خصوص استانداردهای بین‌المللی کار پیرامون کاریابی‌ها و کارگران مهاجر است، ابتدا به معرفی سازمان بین‌المللی کار (ILO) پرداخته و سپس ترجمه مقاوله‌نامه‌های شماره 86، 88، 97، 181، 143 و توصیه‌نامه‌های 188 و 151 مربوطه به نيروي كار مهاجر و نیز مقاوله‌نامه حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها ارائه‌شده، آنگاه مرام‌نامه دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي خارجی بر اساس استاندارد کنفدراسیون بین‌المللی بنگاه‌های کاریابی خصوصی ترجمه و بومی‌سازی شده که می‌تواند به‌عنوان رهنمود در نحوه فعالیت و مدیریت دفاتر کاریابی و نیز سیاست‌گذاران، به‌ویژه مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور بررسی زمینه‌های الحاق به این مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره 09121306179 تماس بگیرند.