معرفی کتاب آینده کاری پساکرونا  

معرفی کتاب آینده کاری پساکرونا

همه‌گیری کووید۱۹ یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های دهه‌های اخیر بوده است. با توجه به طولانی شدن بحران کرونا و تلاش دولت‌ها، سازمان‌ها، کسب‌وکارها و افراد برای پذیرش و مدیریت این شرایط و برنامه‌ریزی برای دوران پساکرونا، این کتاب با تمرکز بر تصویر آیندۀ کاری پساکرونا و با هدف کمک به سیاست‌گذاران و مدیران کسب‌وکارها در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کسب‌وکار تدوین شده است.

در فصل اول کتاب «آینده کاری پساکرونا، همراه با سیاست‌ها و راهکارهای بقا و موفقیت کسب‌وکار»، آیندۀ کاری پساکرونا، وضعیت جابه‌جایی شغلی نیروی کار به واسطۀ کووید ۱۹ و مهارت‌های کاری لازم برای نیروی کار طی یک دهۀ آینده تبیین شده است. فصل دوم به بررسی سیاست‌های مختلف برای مدیریت بحران کرونا، راهکارهای موفقیت کسب‌وکار در دوران بحران و پس از آن و راهکارهای ویژۀ #زنانومادرانشاغل در دوران کرونا اختصاص یافته است

.  ترجمه و تألیف: مرضیه شاوردی ناشر: آینده‌پژوه