معرفی کتاب فرایند سرمایه‌گذاری خطرپذیر

معرفی کتاب فرایند سرمایه‌گذاری خطرپذیر

بسیاری از شرکت‌های بزرگ و موفق امروزی مانند فیس‌بوک، اپل و گوگل در مراحل اولیه شکل‌گیری و رشد خود از سرمایه‌گذاری خطرپذیر بهره برده‌اند.

به علت خطرپذیری ذاتی نهفته در موفقیت طرح‌های نوآورانه، این نوع تأمین مالی در نظام اقتصادی کشورها اهمیت فراوانی دارد. در ایران نیز در سال‌های اخیر شاهد رشد این نوع تأمین مالی نوآوری هستیم.

این کتاب ضمن ارائه توصیفی جامع از گام‌های مهم فرایند سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مثال‌های متنوع و کاربردی در این حوزه ارائه می‌کند.

نویسنده: دارک کلونوفسکی مترجمان: سعید زرندی، حسین فلاحی، سیاوش صالحی، محمد حلاجیان ناشر: مهکامه