برگزاری پنجمین جلسه شورای پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پنجمین جلسه شورای پذیرش پارک با حضور رئیس محترم پارک جناب آقای دکتر نادری‌منش و اعضای شورا، در محل سالن جلسات ساختمان جوانه، روز یک‌شنبه، تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۳ تشکیل شد.
در این جلسه درخواست پنج شرکت برای پذیرش بررسی گردید.

  • ایده ورزان فردا
  • هسته کسب و کار حکیم
  • دستیار سلامت پیشگام
  • پردازش مالی کالا داده
  • گروه توسعه و فناوری زیست یار سلامت