تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم فناوری دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش

تفاهم‌نامه همکاری بین رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دکتر نادری‌منش و رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرتیپ دوم پزشک محسن رجائی نژاد روز دوشنبه 4 تیرماه 1403 با موضوع همکاری مشترک در تبادل اطلاعات و امکانات‌، استفاده از ظرفیت‌‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی‌، پژوهشی، آموزشی، فناوری، ترویجی و قانونی طرفین تفاهم نامه در جهت حمایت از فناوران و صاحبان ایده به امضا رسید.