سی و سومین نمایشگاه جهانی فناوری Comex

سی‌وسومین نمایشگاه جهانی فناوری Comex2024

معاونت ارتقاء کسب و کارهای بین المللی سازمان توسـعه تجارت ایران درنظر دارد سی‌وسومین نمایشگاه جهانی فناوری 2024Comex در مسقط عمان برگزار نمایید.
از شرکت های فناور مستقر در پارک و ذینفعان مورد نظر جهت مشارکت و حضور فعال در رویداد اگر محصولی جهت ارائه در نمایشگاه دارند، درخواست های خود را به اطلاع برگزارکنندگان این دفتر برساند.