ابراز همدردی رئیس دانشگاه با دکتر نادری منش

ابراز همدردی رئیس دانشگاه تربیت مدرس با دکتر نادری منش رئیس پارک علم و فناوری مدرس

دکتر فرهاد دانشجو با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با دکتر نادری منش برای والده مکرمه ایشان طلب رحمت و مغفرت نمود.

در پی درگذشت والده گرامی دکتر حسین نادری منش رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه، دکتر فرهاد دانشجو روز یکشنبه 3 تیر ماه با حضور در پارک علم وفناوری مدرس ضمن ابراز تسلیت و همدردی برای روح آن مرحومه طلب آمرزش و مغفرت نمود