تفاهم‌نامه همکاری پارک علم و فناوری مدرس با کارگزار صادراتی کشور روسیه

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تفاهم‌نامه کارگزار صادراتی کشور روسیه با شرکت هرمز به عنوان کارگزار صادراتی مورد تایید معاونت علم و فناوری، اقتصاد و دانش بنیان ریاست جمهوری، دوشنبه تاریخ 21 اسفندماه امضا شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مدرس این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل در صادرات کالاها و محصولات شرکت‌های نوآور فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مدرس به کشور روسیه انجام پذیرفت.
پروفسور نادری منش رئیس پارک علم و فناوری مدرس در جریان امضای تفاهم‌نامه ضمن برشمردن پتانسیل بالای برخی از شرکت‌های مستقر در پارک جهت صادرات به کشور‌های همسایه بر لزوم برگزاری کارگاه‌های آموزشی آمادگی به شرکت‌های پارکی تاکید کرده و در مورد آماده سازی کاتالوگ معرفی شرکت‌ها به زبان‌های روسی و انگلیسی توصیه کردند.
آقای مهندس رامین مدیر عامل شرکت صادراتی هرمز که مجوز کارگزار صادراتی کشور روسیه را از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری دریافت کرده‌اند بر آمادگی کامل این شرکت جهت همکاری با واحدهای فناوری روسیه تاکید کردند.