برگزاری اولین تور ملی فناوری‌ و نوآوری‌های علوم انسانی و اسلامی

اولین تور ملی فناوری‌ و نوآوری‌های علوم‌انسانی و اسلامی با حضور پروفسور حسین نادری‌منش، با هدف بررسی ظرفیت‌های پارک های علم و فناوری سراسر کشور در زمینه علوم انسانی و ارائه و تبیین راهکارهای عملی برای چالش های تجاری سازی محصولات واحدهای فناور در این رشته، روز شنبه 19 اسفندماه در سالن شهید فخری زاده پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد.