اعلام نظر در خصوص اجرای اسـتانداردهای خـاص سازمان ملی اسـتاندارد

اعلام نظر در خصوص اجرای اسـتانداردهای خـاص سازمان ملی اسـتاندارد

در قسمت دانلود فایل، موضوعـات و درخـواست‌هـای شـرکت‌هـا و واحـدهای صـنعتی کشـور برای اجرای اسـتانداردهای خـاص که از جانب سازمان ملی اسـتاندارد ارسال شده جهت بررسی و اعلام نظر کارشناسـی قابل مشاهده است. خواهشند است نظرات خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵، از طریق لینک اعلام نظر، با عنوان «یکصد و یازدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد ۹۷» اعلام فرموده تا طی نامه‌ای به معاونت پژوهش و فناوری اعلام شود.