برگزاری سومین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس

سومین جلسه داخلی کمیته ناحیه نوآوری مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه رئیس پارک، مسعود ابراهیمی و اعضای کارگروه ناحیه نوآوری مدرس ضمن تشریح  اقدامات صورت گرفته، موانع اجرایی را بیان کردند و موضوعاتی برای پیگیری مصوب شد.

این جلسه در ساعت ۸ تا ۱۰ روز سه‌شنبه ۲۰ آبان سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت ۱۴:۰۰- ۹۹/۰۸/۲۱