فراخوان اینترنشیپ گروه صنعتی ایران خودرو

فراخوان برگزاری دوره اینترنشیپ گروه صنعتی ایران خودرو

مرکز همکاری های فناورانه دانش بنیان گروه صنعتی ایران خودرو به منظور استفاده از توانمندی دانشگاه ها جهت پاسخگویی به نیازهای رو به رشد صنعت خودرو برای همکاری در قالب پروژه های اینترنشیپ فراخوان داد.

پروژه هاي اينترنشيپ، پروژه هاي كوتاه مدتي مي باشند كه براي كمك به رفع نيازهاي واحدهاي شركت ايران خودرو و با بهره مندي از پتانسيل و توانمندي موجود در دانشگاه انجام مي گيرد. فايل هاي مرتبط با پروژه هاي اينترنشيپ سال 1402 درپیوست‌های زیر درج گردیده است.  

شماره تماس جهت هماهنگی:02148224967 

آدرس پست الكترونيك :a.zohdi@ikco.ir