رویداد «روز فناوری‌های نانو و میکرو»

اولین رویداد «روز فناوری‌های نانو و میکرو»

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ترببیت‌مدرس با همکاری ستاد ویژه فناوری های نانو و میکرو، رویداد «روز فناوری‌های نانو و میکرو» را 22 خرداد 1403 از ساعت 13:30 تا 18 در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌ کند.
همچنین در حاشیه این رویداد،‌ اولین رویداد رقابتی _ علمی فناوری های نانو و میکرو نیز در ۹ محور منابع طبیعی، هنر،‌ مکانیک، فنی و مهندسی، مهندسی برق، علوم زیستی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع و کشاورزی برگزار می شود.
اعطای کمک پژوهانه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به پنج منتخب برتر ، استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاه های حوزه فناوری های نانو و میکرو و اعطای دوره اعتبارسنجی ستاد فناوری های نانو و میکرو به پنج منتخب برتر از طرف ستاد نانو و میکرو از جمله جوایز و هدایای این رویداد خواهد بود.